Materiaal: Lesmethodes en hulpmiddelen

Voor de lessen werk ik met twee verschillende methodes, beide uitgegeven door Cambridge University Press. Ik heb voor die methodes gekozen vanwege de aantrekkelijkheid en de afwisseling die ze bieden, waardoor de lessen leuk zijn en blijven. Bovendien, en zeker niet minder belangrijk, is het zeer goed en degelijk lesmateriaal waarmee de kinderen de taal op een zeer goed niveau leren beheersen.

Groep 1-2-3; De jongste kinderen werken met Playway to English. Ze leren woorden met behulp van woordkaarten, leren liedjes, kijken filmpjes en maken opdrachten in het werkboek. Telkens staat er een aantal weken 1 thema centraal, bijvoorbeeld fruit. In eerste instantie zeggen de kinderen alleen woorden na om van daaruit te werken naar het zelfstandig zeggen van losse woordjes en uiteindelijk korte zinnen. Eigenlijk dus precies zoals het proces ook gaat bij het leren van je moedertaal. Bij deze groepen staat het verwerven van woordenschat, het begrijpen van eenvoudige taal en het zelf beginnen met spreken van Engels voorop. Lezen en schrijven komt nog niet aan bod. Kinderen in groep 3 zijn volop bezig met het leren lezen en schrijven van de moedertaal. Het schrijven in een andere taal zou tot verwarring kunnen leiden, vandaar dat ik daarmee pas vanaf groep 4 start.

Groep 4-5-6-7-8; Deze groepen werken met Primary Colours. Een hele mooie afwisselende methode die goed inspeelt op de interesses van kinderen. Zo komen bijvoorbeeld ook ruimtevaart en dinosaurussen aan bod. Kinderen leren dus op een heel breed gebied de Engelse taal en zijn daardoor in staat om over allerlei onderwerpen een gesprek in het Engels te voeren. Elke les start met een verhaal dat we luisteren (en meelezen) en nabespreken. Er zijn leuke gezamenlijke oefeningen om nieuwe woorden en een nieuwe grammaticale uitdaging te introduceren waarna er in het kleurrijke werkboek oefeningen gemaakt kunnen worden. Regelmatig zit er ook in deze methode een lied dat we luisteren en meezingen.

Naast de methode; We zullen niet alleen maar werken met de methode. We kijken naar filmpjes, leren iets over de cultuur n.a.v. Engelse kinderliedjes, knutselen in het Engels of hebben een les bijvoorbeeld over Haloween of een andere actualiteit. De methodes zullen echter wel de hoofdmoot van het programma zijn.

Huiswerk; Kinderen krijgen geen huiswerk mee, er is tijd genoeg om de oefeningen tijdens de lessen te maken. Het werkboek mag wel mee naar huis, zodat u ziet wat het kind heeft gedaan. Mochten er toch oefeningen zijn die we niet hebben gemaakt mag het kind die thuis afmaken, maar dit hoeft dus niet! Geleerde woorden kunnen thuis op een leuke en speelse manier worden geoefend met wrts, een vrij beschikbaar programma op het internet. Hiervoor zorg ik dat de woordenlijsten beschikbaar zijn.

Lezen; Ik ben in het bezit van een redelijke hoeveelheid aan Engelse kinderboeken op verschillend niveau. Deze boeken mogen door de kinderen worden geleend, ook dit is geheel op vrijwillige basis.

Aanmelden; Elk schooljaar starten de lessen van lopende groepen direct na de zomervakantie. Nieuwe leerlingen die voor de zomervakantie zijn aangemeld starten ook direct na de vakantie. Een groep start bij minimale deelname van 3 leerlingen en is nooit groter dan 5 leerlingen om te waarborgen dat uw kind de aandacht krijgt dat het verdient. Geeft u uw kind op gedurende het schooljaar dan kijken we op basis van de voorkennis van het kind of instromen in een bestaande groep mogelijk is. Is dat niet het geval dan komt uw kind op een wachtlijst tot er op zijn/haar niveau een nieuw groepje kan worden gevormd. Neem gerust contact op, zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Voor het kind naar les komt kunt u natuurlijk kennis komen maken en de lesruimte en materialen bekijken. Het aanmeldformulier kunt u verkrijgen door te mailen naar; jufwilmaengels@gmail.com. Op het aanmeldformulier kunt u de lesmomenten aangeven waarop uw kind kan. Geeft u alstublieft zoveel mogelijk tijden aan, dat maakt de kans groter dat er een groepje kan worden samengesteld.

Lestijden;

Maandag - Dinsdag - Donderdag:

14.30 - 15.30 uur

15.45 - 16.45 uur

16.45 - 17.45 uur

Woensdag:

13.30 - 14.30 uur

14.30 - 15.30 uur

15.30 - 16.30 uur

16.30 - 17.30 uur

Vrijdag:

13.00 - 14.00 uur

15.45 - 16.45 uur

16.45 - 17.45 uur

Kosten; De kosten zijn 10 Euro per les van 1 uur. Het lesgeld wordt voor de hele maand contant vooruit betaald op de 1e les van die maand. Er wordt alleen betaald voor daadwerkelijk gevolgde lessen. Is uw kind dus een keer ziek, dan bent u geen lesgeld verschuldigd. Het betaalde lesgeld schuift dan door naar de volgende maand. Natuurlijk ga ik er vanuit dat uw kind in principe elke les gewoon aanwezig is. Bij het lesgeld is materiaal zoals kopieerbladen, knutselmateriaal en natuurlijk een glaasje drinken met wat lekkers inbegrepen. Evenals het gebruik maken van het lesboek en het lenen van leesboeken. De aanschaf van het werkboek is voor eigen rekening, over het algemeen is dat 1 boek per jaar van ongeveer 15 Euro.