Waarom jong Engels: Jong geleerd is oud gedaan.

Kinderen hebben van nature aanleg om een taal te verwerven. In eerste instantie is dit natuurlijk de moedertaal, maar we kennen ook voorbeelden van kinderen die tweetalig worden opgevoed en zonder probleem twee talen tegelijkertijd naast elkaar leren. Dit komt doordat je geboren wordt met een grote mate van taalgevoeligheid. Die gevoeligheid zorgt ervoor dat je gemakkelijk nieuwe woorden opneemt en het gevoel ontwikkelt voor hoe de taal in elkaar zit (denk aan de volgorde van de woorden in een zin). Van die gevoeligheid maak je gebruik bij het vroeg aanbieden van een tweede taal. Naarmate je ouder wordt neemt die taalgevoeligheid af. Daarmee neemt ook de kans af om een tweede taal zo goed te leren alsof het je moedertaal is.

Back to top

Waarom jong Engels: Positieve invloed op algemene taalontwikkeling.

Behalve dat kinderen een vreemde taal veel sneller en natuurlijker leren, heeft het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd nog meer voordelen. Uit onderzoek blijkt dat door met twee talen bezig te zijn, het taalgebied in de hersenen extra wordt geactiveerd. Het leren van een vreemde taal heeft daardoor ook een positieve invloed op de ontwikkeling van de moedertaal. Iemand die al twee talen beheerst kan gemakkelijker een derde of vierde taal leren. Dit kan van pas komen op het moment dat uw kind naar de middelbare school gaat. Ook het analytisch vermogen van mensen die twee of meer talen beheersen is vaak groter. Doorstroming naar tweetalig middelbaar onderwijs is een stuk gemakkelijker als het kind de Engelse taal op een hoger niveau beheerst dan het niveau waarop het normaal van de basisschool af komt.

Back to top

Waarom jong Engels: Engels is gewoon leuk!

Het is dus zinvol om zo jong mogelijk met het leren van een vreemde taal te beginnen. Voor het kind zelf is het belangrijkste natuurlijk dat Engels gewoon leuk is. De aantrekkelijke methodes die ik gebruik en de activiteiten buiten die methode om spelen hierop in. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar taal. Ze komen het ook zoveel tegen in de dagelijkse omgeving, denk aan de tv, spelletjes en de liedjes op de radio. Uit ervaring weet ik dat kleuters ervan smullen als ik ze Engels leer. Als ik ze leer dat goedemorgen 'good morning' is zijn er de volgende dag altijd die in de kring groeten in het Engels en vragen om meer. Deze nieuwsgierigheid is de natuurlijke motivatie voor het kind om Engels te leren.

Back to top

Waarom jong Engels: De lessen.

Bij de lessen maak ik gebruik van de taalgevoeligheid en de natuurlijke motivatie van de kinderen. Tijdens de lessen wordt er dan ook zoveel mogelijk Engels gesproken. Dit bevordert het gevoel voor de Engelse taal, hoe de structuur van de zinnen in elkaar zit en dergelijke. Natuurlijk is de basis van de lessen plezier. Je leert immers sneller en beter als je er plezier in hebt.

Back to top